Veldboom Vastgoed
realiseert duurzame, kwalitatieve
woonprojecten.

Onze kernactiviteiten bestaan uit het aankopen en herontwikkelen van vastgoedlocaties. Wij richten ons vooral op binnenstedelijke locaties. In overleg met gemeente, architecten, milieudeskundigen én via inspraak van omwonenden creëren wij nieuwe, passende invullingen voor bestaande woningen, bedrijfspanden, gebouwen en buurten. Hierover verschijnen regelmatig publicaties in de media. Onderstaand een selectie.