Direct contact opnemen

  • 085-9023890
Stuur een bericht
arke-pand

Vastgoedontwikkeling

Leven, werken, ondernemen betekent: steeds vernieuwen. Dat is noodzakelijk om de kwaliteit op peil te houden. Dat geldt ook voor de vernieuwing van woningen, bedrijfspanden en gebouwen. Renovatie, verbouw en onderhoud zijn onderdelen van het bouwvak, die zich samen hebben ontwikkeld tot een vak apart. Een vak waarbij veel kennis, ervaring en vakmanschap komen kijken. En dat om faciliteiten vraagt.

De kernactiviteiten van Veldboom Project b.v. bestaan uit het aankopen en herontwikkeling van vastgoedlocaties. Het gaat hierbij met name om binnenstedelijke locaties. In overleg met gemeente, architect, milieudeskundigen en met inspraak van omwonenden wordt een nieuwe, passende invulling gevonden in bestaande panden/buurten.

Bij de ontwikkeling van woningen wordt rekening gehouden met alle aspecten van wonen. Met veel nadruk op een logische en praktische indeling, waarbij niet alleen naar de buitenkant is gekeken. Het doel van al onze woningontwikkelingen is steeds: een tijdloze woning ontwikkelen met toekomstwaarde. Elke kans om meer leef kwaliteit en variƫteit te scheppen wordt benut. Wij zetten ons in voor groene en duurzaam vastgoed. Vanzelfsprekend voldoen alle woningen hierbij aan de hoogste kwaliteits- en milieueisen.

Klik hier voor onze projecten